Bra att tänka på

 

Här har vi samlat lite tips och länkar för att du ska kunna hitta mer information. CRUS tar inget ansvar för respektive uppfödare, utan det är viktigt att man som intressent läser på själv. Det finns några generella frågor som är bra att tänka.

Många frågar om hur mycket en Cornish Rex kostar. Vi vill inte ge något absolut svar, då prissättningen är helt individuell bland olika uppfödare, men det går att ge ett ungefärligt spann. Kattungar sålda till sällskap kostar ungefär 10000-15000 kronor. Kattungar till avel kan ha andra priser beroende på uppfödare. Det är bra att fråga vad som ingår i priset, detta kan variera bland uppfödare. När du kontaktar en uppfödare är det bra att säga om du har några speciella intressen, såsom avel eller utställning, eller om du t.ex vill att katten ska gå ute. Olika uppfödare har olika tänk kring vad för hem de söker och det är bra att ha en öppen dialog. 

Tänk på följande:

- Stamtavla/registreringsintyg

Katt från registrerad uppfödare ska alltid ha en stamtavla  (alternativt registreringsbevis) som du får vid köp av katten. Kontrollera vad som gäller i det förbund som din uppfödare är registrerad i. Vanliga förbund är Fifé (SVERAK), WCF, TICA och CFA. 

- Ålder, vaccination och veterinärintyg

Kattungar får inte flytta innan 12 veckors ålder. Katt som säljs av en registrerad uppfödare ska alltid ha ett veterinärbesiktningsintyg som är max 7 dagar gammalt. Kattungen ska även vara grundvaccinerad, dvs ha vaccinerats två gånger. 

- Id-märkning/chip

Många uppfödare väljer att chipmärka sina kattungar innan leverans. En chipmärkning kan hjälpa dig om din katt smiter ut eller hamnar på villovägar, upphittaren kan enkelt få chippet kontrollerat och du kan då kontaktas. Det är dock en förutsättning att du har anmält katten till ID-register som finns. Nedan i länkar finns länk till två register. Se alltid till att uppdatera informationen i det fall katten byter ägare eller du byter namn/adress/telefonnummer. Om olyckan är framme kan en chipmärkning vara till stor hjälp. 

- Försäkring

Kostnader för veterinärvård har skjutit i höjden och det är därför lämpligt att ha en försäkring på din katt om olyckan skulle vara framme. Det finns många olika försäkringsbolag med olika villkor. Fråga gärna din uppfödare vilket bolag denne har och hur villkoren ser ut om du ska försäkra katten själv. 

- Utevistelse

Sedan 1 juli 2020 är det inte längre tillåtet att ha en fertil katt gåendes ute om man inte ser till att den inte kan föröka sig. Det är även bra att veta att inte alla uppfödare säljer kattungar för utomhusvistelse, prata med respektive uppfödare.

- Besök uppfödare

Ett bra råd är att besöka den uppfödare du ska köpa kattunge av, då får du både se hur katterna bor och får en personligare kontakt. Däremot är små kattungar känsliga, varför du helst inte ska besöka flera uppfödare på varandra, då det finns risk för smitta. Tänk även på att uppfödare oftast har upptagna liv, precis som du, varför telefonsamtal och besök kan behöva planeras. 

- HCM

Cornish Rex har som flera andra raser haft vissa problem med hjärtsjukdomen HCM. I dagsläget testar de flesta uppfödare för HCM innan de använder katter i avel, men det är viktigt som kattungeköpare att vara medveten om HCM. Eftersom sjukdomen kan debutera i relativt sen ålder (t.ex runt 4 års ålder är vanligt, men även senare), är det bra att kontrollera även din sällskapskatts hjärta några gånger under dess livstid. Detta görs hos en specialist, du kan se nedan i länklistan var dessa finns. 

Länkar

- Ännu mer tips om vad man ska tänka på vid köp av kattunge

- SVERAKs ID-register, öppet för alla katter

- SKK's ägarregister för hund och katt

- Information om HCM från Pawpeds

- Kliniker som skannar för HCM (scrolla ner till Sweden)

- Formulär att ta med till klinik vid HCM-skanning

- Information om parasiter från SVA

- Blankett att skicka med när man gör parasittest hos SVA

- Information om importregler från Jordbruksverket

- Jordbruksverket med referens till Djurskyddslagen

- Artikel om utställningar för nybörjare (främst riktad mot SVERAK-utställningar)

- Facebook-grupp för Cornish Rex i Sverige

- Förening för Rexkatter - Nordiska Rexringen